FAZIL HÜSNÜ DAGLARCA
Seçme Siirler * Selected Poems
< i >
Translated by Talat Sait Halman

Karanlýk Yapý

   Vurmuþ daðlara daðlara ýþýðý
   Belli olmuþ uzaðý yitmiþliðinden
   Düþünür bizi
   Gece aþaðýda

   Üstlerden büyür samanyolu
   Bir sevgiye benzer
   Baþka bir sevgiye benzerken
   Gece aþaðýda

   Baðýþlar öldürmüþü
   Çalaný yalan soyleyeni kaçaný
   Topraða çið düþmeden
   Gece aþaðýda

   Bir eski savaþ alanýnda korkunç
   Bir ayrýlýkta upuzun
   Neler soyunur neler
   Gece aþaðýda

   Nice yorgun olursa olsun yercek
   Yükünden yeþilinden
   Uyutur böçeði otu
   Gece aþaðýda

   Bu nedir bulamýyorum
   Yýldýzlar yýldýz
   Gökyüzü gök
   Gece aþaðýda

   Hani yapýlar vardýr
   Taþ taþ doldurur boþluðu
   Öylece duvarlarý örer
   Gece aþaðýda

   Susma
   Dinleme gerek
   Ýletine güne tohumu
   Gece aþaðýda

   Bakma
   Anlama gerek
   Azalýr biraz þimdi
   Gece aþaðýda

   Kiþi yerin dibine dek çýrýlçýplak
   Baþarýsýz uykusuz
   Ama bir umut verir
   Gece aþaðýda


Gloomy Building

   Its light is cast upon the hills across.
   Its own light reveals its drift.
   It thinks of us.
   The night underneath

   The Milky Way is magnified above
   Resembling a love
   As it resembles another love.
   The night underneath

   Pardons the killer,
   The thief, the liar and the fugitive
   Before the dew falls on the ground.
   The night underneath

   Awesome on an old battlefield,
   In a separation all too long
   So many strip naked.
   The night underneath

   No matter how tired or earth-bound
   With thrir burden and their green,
   It lulls worms and weeds to sleep.
   The night underneath

   I cannot find though I grope.
   Stars are stars.
   Skies are skies.
   The night underneath

   See, there are buildings
   Which fill the void, stone by stone.
   That's how it weaves its walls,
   The night underneath

   One must
   Hush and listen.
   It conveys the seed to daylight,
   The night underneath

   One must
   Look and understand.
   Now it diminishes a bit,
   The night underneath

   Starknaked man returns to the ground,
   Unfulfilled and sleepless.
   Yet it offers a hope,
   The night underneath.


"Karanlýk Yapý" is from SELECTED POEMS OF FAZIL HÜSNÜ DAGLARCA, translated by Talat Sait Halman, © 1969 by University of Pittsburgh Press.
Reprinted by permission of the University of Pittsburgh Press.
All rights reserved.