FAZIL HÜSNÜ DAGLARCA
Seçme Siirler * Selected Poems
< i >
Translated by Talat Sait Halman

Korkulugun Korkusu

   Sen korkutursun
   Küçücük kuslari
   Bahçelerde sabahtan aksama dek

   Ama gelince kocaman gökler geceleyin
   Üstüne dogru
   Senin korktugunu duyarim.


Scarecrow Scared

   You scare
   The tiny birds away
   In the orchards from sunrise to sunset.

   But at night when the huge skies
   Swoop down on you,
   I feel you are scared.


"Korkulugun Korkusu" is from SELECTED POEMS OF FAZIL HÜSNÜ DAGLARCA, translated by Talat Sait Halman, © 1969 by University of Pittsburgh Press.
Reprinted by permission of the University of Pittsburgh Press.
All rights reserved.